Gravstenar berättar judiskt liv i Stockholm 1775-1875

Arkitekt Gabriel Herdevall talade om de två judiska gravplatserna på Kungsholmen. Hur kom det sig att det fanns två så nära varandra? Vidare talade författaren Rita Bredefeldt om det judiska Stockholm och om de judiska familjer som kom till Sverige mellan 1600- och 1800-talet. Som avslutning berättade kantor Maynard Gerber om Chevra Kadisha, det judiska begravningssällskapet.