Historia

Judiska Vänföreningen bildades 24:e september 1998. Initiativet togs av Judiska Församlingen i Stockholm, men Vänföreningen bildades som en fristående ideell och politiskt obunden förening. Dess ändamål är att i det svenska samhället sprida kunskap om, och förståelse för judiskt liv och kultur, samt den judiska religionen; samt att bidra till öppenhet och förståelse mellan olika kulturer i Sverige. I pressmeddelandet tillkännagav Judiska Vänföreningens förste ordförande Clas Jackert  bl a att ”de hebreiska bokstäverna i vårt emblem ska – från höger till vänster – utläsas ”chaver”, som betyder vän eller kamrat. Den är ett sätt att visa solidaritet med det judiska folket”. 

Sedan dess har föreningen genomfört över 100 olika evenemang i denna anda, med stor spännvidd mellan olika ämnen. Vi har lyssnat på föredrag och diskuterat om religion, historia, politik och antisemitism. Vi har njutit av judisk musik, litteratur och humor. Vi har ätit (och ibland lagat) judisk mat och smakat på israeliska viner. Vi har gjort besök, promenader och bussresor till platser med judisk anknytning. Vi har firat Chanukka, Purim och Tel Avivs 100 års-jubileum och glädjande nog har vi sett ett allt större antal deltagare på våra möten .Vi tackar alla de guider, föredragshållare och ledare som ställt upp och vi ser fram emot många fler spännande möten och arrangemang!