Ändamål

Judiska Vänföreningen är en ideell och politiskt obunden förening vars ändamål är att i det svenska samhället sprida kunskap om, och förståelse för judiskt liv och kultur, samt den judiska religionen; samt att bidra till öppenhet och förståelse mellan olika kulturer i Sverige.