Styrelsen

Läs om Judiska Vänföreningens styrelse här.

Föreningens stadgar

stadgar


Läs om Judiska Vänföreningens stadgar här.