Janusz Korczak den judiske läkaren som gav sitt liv för barnen i Warszawas ghetto

Helene Frisell, ämneslärare vid inst. för språkdidaktik och Ylva Wibaeus, universitetslektor i ämnesdidaktik vid Stockholms universitet, från Svenska Korczaksällskapet, berättade om pedagogen och barnläkaren Janusz Korczaks liv och öde.