Judiska Vänföreningen föreningsstämma senareläggs

Föreningsstämman för år 2019 ska enligt stadgarna hållas senast i maj 2020. Med anledning av rådande Covid-19 smitta har styrelsen enhälligt beslutat att skjuta upp årets föreningsstämma till efter sommaren. Vi återkommer om datum senare.

Vi ser fram emot för allas bästa att smittan snart ska upphöra. Då kan vi också fortsätta vårt arbete i höst igen.
Om någon medlem har någon synpunkt om detta skickas den till info@judvan.se.

Shalom
Styrelsen för Judiska Vänföreningen