#StoltJude på Judiska Vänföreningens årsmöte

TORSDAGEN DEN 28 APRIL 2022 KL.18.30 

Först har vi äran att bjuda in alla våra medlemmar till Judiska Vänföreningens  årsmöte och efter förhandlingar med lite tilltugg går vi vidare till mötet med  Nina Tojzner som berättar om arbetet med att sammanställa texterna till boken #STOLTJUDE samt en av skribenterna, Miriam Mosesson.  

Nina Tojzner är generalsekreterare för Judiska Ungdomsförbundet, född i Malmö men bosatt i Stockholm. Hon har en Fil.kand. i Business Administration från Reichman University, Israel.  

Miriam Mosesson är forskningsassistent vid Karolinska Institutet samt har arbetat med lingvistik, retorik och argumentation.  

Grunden till denna bok är ett Instagramkonto som skapades av bl.a. Yael Mosesson, Judiska Ungdomsförbundet, 2015. Flera unga judar har berättat hur det är att vara ung, svensk och jude i dag. De kände att bilden av judar som förmedlas i skolor inte stämde överens med den bild de hade av sig själva. 

Judar i Sverige är mer än bara jiddisch, Förintelsen och religiösa traditioner. Med boken vill man visa på mångfalden bland judiska ungdomar. 

Obligatorisk föranmälan till: Judiska Vänföreningen, info@judvan.se senast den 20 april 2022. Plats meddelas efter anmälan! 
Gratis för medlemmar, 50 kr för ickemedlemmar.