Årsmöte 2020

Måndagen den 19 oktober hölls JV:s årsmöte i Gamla stan. En liten skara kom. Efteråt bjöds det på Coronaanpassad ostbricka med gott vin! Vi pratade om JV:s framtid och hur vi kan nå våra medlemmar i dessa pandemitider! Flera bra idéer kom på bordet! 
Tack till Kaj Engelhart som ordnade lokal! Tack till er som kom och deltog! Tack till alla fantastiska föreläsare under 2019, tack till Joel Feist som fixar vår hemsida och tack till styrelsen som organiserar det hela.

Riklig ostbricka med vin och kex. Ordförande Tina serverar avgående ledamot Stefan Wilhelm och nytillträdde ledamot George Svéd. 
Här blir ledamot Klas bjuden på Coronaanpassad ostbricka. Ordförande Tina är redo med ordentligt skydd!